Zadními vrátky

Zdravotnictví funguje jako džungle - Další strana

Marcela Alföldi Šperkerová, Lidové noviny

Jestli správně chápu, co říkáte, největší problém je v organizaci zdravotnictví?

Ano, není problém v kvalifikaci. Ani není problém v síti. Akorát se nafoukla o zařízení zbytná. Stát musí na jednu stranu garantovat lidem nezbytnou péči a musíme se bavit, co je zbytná věc. A u ní musíme umožnit lidem, aby si ji doplatili. Čeká nás tedy debata nikoliv o standardech či nadstandardech, ale o zbytnosti a nezbytnosti. Protože na zbytné věci pravděpodobně nemáme.

Je v sociální demokracii vůbec vůle tuto debatu otevřít?

Už jsem v senátu říkal: Přestaňme si namlouvat, že cílem je udržet tzv. bezplatnou péči a že lidé za péči neplatí. Pacienti platí hodně, ale platí někdy za podmínek skrytých, nejasných. Je třeba vnést do toho pořádek. I v sociální demokracii jsou někteří ochotni o tom debatovat, ale je tam stále pár lidí, které je třeba informovat, že se skutečně platí. I ministr Němeček slíbil, že se tématu bude intenzivně věnovat celý podzim. Aby bylo jasné, kde se platí, za co se platí a za co se má platit. Aby se placení legalizovalo, daly se mu mantinely. Například za oční čočku. Nějakou základní vám zaplatí ze zdravotního pojištění. Ale pokud chtějí speciální, měli by si lidé doplatit jen rozdíl, a ne celý zákrok, jako je to teď. Zní to logicky, ale není to tak. Někteří namítají, že takové rozdělení nastaví chudinskou medicínu. Ale my přece neumíme operovat levněji a dráž. Nejsou dva druhy technik, když operujete žaludek.

Jakým způsobem byste dělil péči na nezbytnou a zbytnou?

Hlavně je potřeba určit, jakou síť stát nebo kraje garantují z veřejného pojištění, nejen u nemocnic, ale i u ambulancí. Smlouvy s pojišťovnami by pak měli mít primárně ti, kdo představují státem garantovanou síť. Námitky budou, že se tím omezí dostupnost péče občanů a že lidé mají právo vybrat si ordinaci či lékaře. Jenže to není pravda. Když máte havárii s autem, také není z pohledu pojišťovny lhostejné, jestli si auto necháte opravit v autorizované opravně, nebo jestli vám to spraví Franta Novák na dvorku. A když si auto necháte opravit u něj, musíte opravu zaplatit sama. To neznamená, že máte opravu auta nedostupnou. Každý medicínský obor umí určit, která část péče je nutná a která je již zbytná. Pacienti mají na jednu stranu poměrně vyspělou péči, na druhou stranu je štve dezorganizace, nekomunikace, že nevědí. Chybí propustnost pro pacienta. Třetí věcí je propustnost pro technologie. Pomalu každé dva tři měsíce přijde nějaká novinka, která je obvykle dražší. A pojišťovny si myslí, že je na nás doktorech, abychom si ji prosadili, prolobbovali. Ale to je přece jejich odpovědnost vůči jejich klientům. Jenže vazba pojišťovna–pojištěnec v podstatě neexistuje. Ve zdravotnictví jsou stále rezidua socialismu, která běží pod rouškou svobodného neoliberálního chování. Na začátku byl velký chaos a mezi lety 2000 až 2012, 2013 to kulminovalo. Teď je tendence to uspořádat, ale jako by nebyla síla, vůle, každý si hraje na svém písečku a je fakt, že silné politické zadání není. A je to oslabeno tím, že se řekne, že zdravotnictví je stabilní a funguje. Což řekne premiér, který je se zdravotnictvím v zásadě spokojený.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru