Zadními vrátky

Zásahy politiků zdravotnictví nesvědčí

Marcela Alföldi Šperkerová, Lidové noviny

Ve zdravotnictví je třeba posílit konkurenci a přestat ho tolik regulovat shora, míní předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina.

Jak hodnotíte 13. místo pro Českou republiku v čerstvém žebříčku EuroHealth Consumer Index za rok 2015?

Určitě je velmi pozitivní, že jsme první ze zemí střední a východní Evropy a dokonce jsme za sebou nechali i Velkou Británii. Je to dobrý výsledek, ale je otázka, jakou má příčinu.

Česko je autory chváleno především za dobrý přístup ke zdravotním službám. Vnímáte to také tak?

Ano, u nás nejsou fronty na vyšetření či léčbu. Máme například až nadbytek různých přístrojů zobrazovacích metod. U nás měla medicína i za totality vysokou úroveň, takže výsledek úplně překvapivý není. Metodicky je na tom velmi dobře, ale mnoho věcí jde právě na úkor ohodnocení zdravotníků. V zemích, kde je vysoký podíl personálních nákladů, je kvůli nim trochu brzděn rozvoj. U nás jsou personální náklady poměrně nízké a vývoj je stimulován především dodavateli. Pronikají sem nové léky, nové technologie. Z hlediska pacientů je to správně a asi právě tyto faktory nás posouvají na žebříčku vzhůru.

Spolu s Estonskem jsme v žebříčku vyzdviženi, jak dobře dokážeme využít nízké výdaje na zdravotnictví ve srovnání se západními státy. Kupodivu je ale vysoko v této stupnici i nesporně bohatší Nizozemsko . . .

Ano, dosahuje vysoké efektivity díky svému hodně otevřenému a málo regulovanému zdravotnictví. Země, které jsou na předních místech EHCI 2015, charakterizuje, že jimdo zdravotnického systému málo zasahují politici. Také si myslím, že zdravotnictví má být hodně tržní. Konkurence extrémně stimuluje efektivitu. V reportu je zdůrazněno, že lépe fungují systémy, které jsou málo regulované, a v nichž do operativního rozhodování nezasahují laici, tedy politici či úředníci. Tam, kde je zdravotnictví příliš regulované, je situace složitější. U nás jsme asi na půl cesty, což docela odpovídá celkovému hodnocení.

Nizozemsko je chváleno také za to, jak dokáže do systému účinně zapojovat pacientské organizace. V tom asi máme vČesku velké mezery?

Ano, to máme. Chybí nám i další prvky, díky nimž Nizozemsko vítězí. Je to především ve vnitřní koordinaci péče, v návaznosti péče praktických lékařů na specialisty, nemocnice, schopnost dělat hodně věcí ambulantně, zdůrazněná je především váha na jednodenní chirurgii. Ta sice u nás také byla v minulosti politickým heslem, které ale působilo spíš kontraproduktivně, protože ke změně nebyly vytvořeny podmínky. Máme také mezery v elektronizaci zdravotnictví, což je uměle držený problém kvůli aféře kolem elektronických zdravotních knížek IZIP. To je typický příklad politického zásahu. V Nizozemsku si také konkurují zdravotní pojišťovny. To v Česku není, a je tedy do značné míry zbytečné, že jich máme sedm. Kdyby si mohly konkurovat, nikdo se nemusí zabývat elektronickým zdravotnictvím. Zavedly by si ho samy, protože by potřebovaly systém zprůhlednit.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru