Zadními vrátky

Na podvodné léčitele dosáhne trestní zákoník

Marcela Alföldi Šperkerová, Lidové noviny

Léčitelé i všichni další, kdo „léčí“ nemocné nevědeckými metodami, by měli mít trestní odpovědnost za výsledky svého působení. „Pokud například léčitel řekne pacientovi s nádorem, ať nechodí na chemoterapii, měl by nést za toto rozhodnutí plnou odpovědnost,“ zdůrazňuje profesor Jiří Beneš, šéf pracovní skupiny pro nevědeckou medicínu České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), která sdružuje špičky české medicíny.

Souhlasí s ním i ministerstvo zdravotnictví. „Dosud je odpovědnost léčitelů definovaná jen v občanském zákoníku. Chceme ji dostat i pod trestní zákoník,“ potvrdila náměstkyně ministra pro legislativu Lenka Teska Arnoštová. Nyní hrozí v civilnímprávu vykutáleným léčitelům maximálně pokuta. Až se tyto činy dostanou do trestního kodexu, budou čelit i riziku, že skončí za mřížemi. Dostanou se tak na úroveň lékařů, jimž za chybu hrozí vězení již nyní.

Úřady teď musejí určit přesnou definici služeb, které spadají do kategorie alternativní medicíny. Arnoštová proto požádala o spolupráci Purkyňovu lékařskou společnost. Placebo lékařům nevadí Paragrafy by se tak vztahovaly na „léčbu“ pomocí „všeléku“ Miracle Mineral Supplement. Prodejci o něm tvrdili, že je údajně vhodný na rakovinu či AIDS. Prodával se hlavně přes internet, a přitom byl zdraví nebezpečný. Jeho distributoři při kontrolách tvrdili, že přípravek je určen pouze k dezinfekci bazénové vody.

Lékaři přitom neusilují o to, aby byla takzvaná alternativní medicína zakázána. „Zákaz nic neřeší. Důležité je, aby tyto postupy pacientům neškodily,“ doplnil profesor Beneš. U těch metod alternativní medicíny, které pacientům neškodí, účinkuje až ze tří čtvrtin placebo efekt. V jistém smyslu tedy fungují. „Placeba není třeba se zříkat, jiné metody zase mají podpůrný účinek,“ dodává Beneš. K těmto podpůrným postupům se řadí například chiropraxe, tedy manipulační výkony při potížích s páteří, masáže nebo aplikace některých rostlinných drog.

Výdaje pacientů za nevědecké postupy jsou přitom podle lékařů obrovské. Za doplňky stravy vydávají Češi ročně kolem šesti miliard korun, objem ostatních služeb nikdo nespočítal. Ale třeba za neúčinnou aplikaci kmenových buněk při artróze kloubu platí lidé desetitisíce korun. Ve Spojených státech amerických dosahuje obrat těchto služeb několika desítek miliard dolarů ročně.

Kalternativním, respektive doplňkovým metodám, jak se v angličtině nazývá tento druh služeb, přistupujevUSA více než polovina pacientů, a ke svým léčitelům dokonce chodí častěji než k lékařům, kteří se zabývají standardní zdravotní péčí.

„K doplňkovým postupům se nejčastěji uchylují pacienti, kteří jsou nespokojeni s odlidštěním medicíny, kdy jsou nejčastěji vnímáni jen jako diagnóza,“ uvádí profesor Beneš.

Roli hraje i klamavý marketing. „V Evropě je přitomzakázána reklama na léky a zdravotnické výkony placené pojišťovnami. Pacient je tak poslední evropský spotřebitel, který je odtržen od pravdivé reklamy,“ vysvětluje předseda ČLS JEP Štěpán Svačina. Alternativu nabízejí i někteří lékaři Nevědecké metody pacientům, většinou za přímou platbu, nabízejí i lékaři.

„Jejich motivace je buď ekonomická, ale někdy se prostě snaží nemocnému pomoci. Bohužel existují i lékaři, kteří těmto postupům sami věří, nejsou schopni přijmout žádné rozumové argumenty proti jimi provozovanémetodě, považují je jen za zlovolné výpady ‚akademické‘ medicíny,“ popisuje profesor Beneš.

Ve standardní medicíně se vedle kmenových buněk, které sice mohou být v budoucnu nadějnou léčbou, ale dosavadní poznání zatím tak daleko nedospěla, uplatňuje například magnetoterapie. „Ordinují ji ortopedi. Neexistuje sice ani jedna odborná práce, která by prokázala efekt, nicméně placebo účinek má. Je ale hrozné, že je tento výkon hrazen ze zdravotního pojištění,“ upozornil Beneš.

Alternativní metody tak přinášejí zisk i lékárníkům a výrobcům různých preparátů, přístrojů a pomůcek.

Pozor na šarlatány všeho druhu Mnoho „léčebných“ a „vyšetřovacích“ metod přitom provozují šarlatáni bez lékařského vzdělání. Patří k nim například scientologie, naturopatie, chirurgie filipínského typu, aromaterapie, psychotronická diagnostika, léčba tzv. magnetizovanou, mrtvou, živou či pí vodou, keltskými a jinými magickými symboly či třeba barvami.

Komisi pro nevědeckou medicínu založila Purkyňova společnost ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Jejím cílem je upozorňovat na možná nebezpečí alternativních diagnostických a léčebných postupů. „Česká společnost je málo vzdělaná v prevenci nemocí, což poskytuje prostor pro šíření nevědeckých a alternativních postupů či potravinových doplňků,“ vysvětluje nedávno zvolený předseda České lékařské společnosti Štěpán Svačina.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru