Zadními vrátky

Onkocentra dostanou dvě miliardy z evropských programů

Marcela Alföldi Šperkerová, Lidové noviny

Ministerstvo zdravotnictví zasypává nemocnice penězi z evropských programů. Letos a v dalších letech jim chce na investice přidat více než šest miliard korun.

Na nové přístroje a zařízení za celkem dvě miliardy korun se ještě letos mohou těšit komplexní onkologická centra. „Jde o průřez širokým spektrem přístrojů, jako jsou CT, magnetické rezonance, lineární urychlovače, skiagrafické a skiaskopické RTG přístroje, mamografy apod.,“ potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Přístrojová komise ministerstva v polovině února projednala během dvou dnů celkem 66 žádostí zdravotnických zařízení o novou techniku. Schválila jich nakonec 57. Většinou jde o obnovu starších strojů nebo o dovybavení center například diagnostickými přístroji PET/CT. „Program podporujeme. Přístroje, které komise nakonec nedoporučila, v žádném případě ale neohrozí národní onkologický program,“ zdůraznil předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček.

Jde o rychlou akci, technika se totiž bude centrům financovat z evropských fondů ještě z minulého programovacího období. Peníze se musí stihnout vyčerpat do konce letošního roku. Výzvu k předkládání žádostí ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v polovině ledna a žádosti se měly dodat do 20. února.

„Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče,“ upřesňuje se v textu výzvy. Dotace na jeden projekt mohla dosáhnout maximálně 140 milionů korun. Žádosti se musely zúřadovat do konce března, aby se stihly přístroje do léta vysoutěžit. Přestože se zdravotním pojišťovnám nelíbí, že jejich hlasy mají ve složení přístrojové komise malou váhu, nebudou se jejím rozhodnutím vzpírat. „Rozhodnutí respektujeme a tuto péči budeme hradit,“ uvedl například ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jaromír Gajdáček.

Onkologická centra byla naposledy vybavována v letech 2009 a 2010. Tehdy výše podpory dosáhla 1,4 miliardy korun. Na tyto a jiné investice do zdravotnických zařízení se zaměřil letošní audit ministerstva financí. Kontroloval 200 nákupů za 1,2 miliardy korun. Zjistil, že čtvrtina z nich, hlavně z let 2007–2010, byla předražená.

Po onkologických centrech se na investiční žně mohou těšit i krajské a jiné regionální nemocnice. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mezi ně plánuje rozdělit 4,34 miliardy korun z integrovaného regionálního operačního programu na roky 2014 až 2020. První výzvy plánuje resort vyhlásit ještě letos na podzim.

Do programu se kvalifikovalo 70 nemocnic, které poskytují péči, jež předchází službám komplexních center, či na ně navazuje. Tedy onkologických, traumatologických, popáleninových, kardiologických, cerebrovaskulárních a iktových, onkogynekologických a perinatologických pracovišť vysoce specializované medicíny. Vedle přístrojů chtějí nemocnice investovat do vybudování urgentních příjmů. Jak upřesnil náměstek ministra zdravotnictví Josef Vymazal, přístrojová komise od svého vzniku loni v dubnu projednala do konce února celkem 114 žádostí. Projednává návrhy na umístění a provoz zdravotnické techniky dražší než pět milionů korun. Dosud nedoporučila investovat do 19 přístrojů a osm žádostí odložila. V komisi zasedá celkem 38 členů, čtrnáct z nich zastupuje jednotlivé kraje, šest ministerstvo, dva odbory, jeden Českou lékařskou komoru a deset odbornou lékařskou veřejnost. Pojišťovny reprezentuje celkem pět členů.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru