Zadními vrátky

Pojišťovnu bude možné změnit dvakrát ročně

Marcela Alföldi Šperkerová, Lidové noviny

Při hlasování o změnách v nejdůležitějším zdravotnickém zákoně se hádala hlavně koalice. Poslanci reprezentující hnutí ANO se totiž pokoušeli významně přidat na pravomocích ministerstvu financí, což se ani trochu nelíbilo ministrovi zdravotnictví, sociálnímu demokratovi Svatopluku Němečkovi.

„Nemůžu uznat argument, že když jde o peníze, mělo by to řešit ministerstvo financí. O peníze jde všude, v policii, v armádě či ve školství. Podle této logiky by mělo všechno řídit ministerstvo financí,“ rozčílil se ministr. Za pravdu mu nakonec na jednání výboru pro zdravotnictví dala i opozice. Korunu všemu nasadil poslanec Úsvitu Jiří Štětina, který navrhl, aby se správci státní kasy svěřila tvorba úhradové vyhlášky. To je komplikovaný předpis, který rozhoduje, jak mají v daném roce zdravotní pojišťovny platit za léčbu nemocnicím, ordinacím všech odborností, laboratořím, diagnostickým zařízením, agenturám domácí péče, záchranářům a dalším zdravotnickým zařízením. Žádný návrh rozšiřující kompetence ministerstva financí nakonec neprošel a i napříště se jeho pravomoce omezí na kontrolní roli hospodaření pojišťoven.

Novela, jíž ministerstvo přezdívá transparenční, protože jejím hlavním cílem je uzákonit povinnost zveřejňovat na webu všechny smlouvy včetně všech jejich dodatků mezi pojišťovnou a poskytovateli zdravotní péče, přesto doznala řady změn. „Zároveň jsme upřesnili, že smlouvy nabydou účinnosti dnem jejich zveřejnění,“ popsal další z nových paragrafů Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Pojištěnců se nejvíce dotkne přijatý návrh, že budou moci častěji měnit zdravotní pojišťovnu, jak uhájil předseda výboru Rostislav Vyzula (ANO). Dnes to lze jen k počátku ledna, od příštího roku se budou moci rozhodnout i v pololetí. „I pojišťovny se vyjádřily, že jim přidaný přestupní termín nebude dělat problémy,“ doplnil Vyzula.

Schválen byl i poměrně revoluční návrh Leoše Hegera, Jiřího Skalického a Martina Plíška (TOP 09), který napravuje léta neřešenou problematiku. Upravuje a zprůhledňuje totiž pravidla, za nichž mohou vstupovat nové položky do seznamu výkonů a nastavuje cenotvorbu. „Posunem oproti stávající úpravě je podrobný popis, jak bude výkon do seznamu zařazován a rovněž jak bude měněn či vyřazován. Například bude dokládána jeho účinnost a bude porovnáván s obdobným postupem,“ upřesnil Heger.

Poslanci ANO také prosadili mírnější variantu definice střetu zájmů členů správní či dozorčí rady pojišťoven, a to navzdory původnímu návrhu z pera resortu zdravotnictví, podle nějž byl ve střetu zájmu každý, kdo měl s pojišťovnou smlouvu. Tedy i lékař v samostatné ordinaci. „Tento bod byl ale diskriminační pro poslance a senátory, kteří jsou voleni ve volbách, podléhají kontrole veřejnosti a jejich případné smluvní vztahy budou stejně zveřejněny, takže si každý bude moci udělat představu o jejich střetu zájmů,“ argumentoval Vyzula.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru