Identifikace problémů českého zdravotnictví

Chronické nemoci se nevyhnou žádné části systému - pokračovat na další stranu

Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Institute

Diabetici mají vysoký výskyt srdečních infarktů, mozkových mrtvic, selhání ledvin, oslepnutí, amputací končetin a dalších nesmírně závažných komplikací. Ty dramaticky dopadají jak na kvalitu a délku života pacientů, tak na náklady na jejich léčbu. Cílem proto je oddálit vznik těchto komplikací, ideálně ho vůbec nedopustit. Je to cesta, jak uchránit diabetiky před závažným zhoršením jejich zdravotního stavu a zdravotní systém před obrovskými náklady na léčbu komplikací, které by u mnoha pacientů vůbec nemusely vzniknout.

Naše zdravotní systémy ale neumějí s chronickými nemocemi efektivně pracovat. Byly vybudovány v minulých dobách, kdy hlavní problém představovaly infekční nemoci. Jejich léčba byla převážně krátkodobá a nevyžadovala koordinaci významného množství poskytovatelů. Naopak, s chronickými nemocemi žijí lidé léta a desítky let a jejich průběh významně ovlivňují svým chováním.

Je třeba najít koordinátora

Pečovat by o pacienty s chronickými chorobami měla řada poskytovatelů působících na různých místech zdravotního systému. Například u pacientů s cukrovkou jde o praktické lékaře, diabetology, dietní sestry a poradce, očaře, neurology, kardiology, případně chirurgy a další zdravotníky působící jak v ambulantní sféře, tak v nemocnicích. Bez úzké koordinace jejich činnosti a výměny dat není možné zajistit poskytnutí všech potřebných léčebných a preventivních zásahů, tedy efektivní péče.

Otázkou je, kdo má hrát roli koordinátora. Plošná řešení typu zavedení gatekeepingu praktickými lékaři nedávají v současné realitě českého systému smysl. Zásadní roli musí hrát zdravotní pojišťovny, jejich role ale nemusí být uniformní. Na Slovensku zdravotní pojišťovna Dôvera přímo organizuje program disease managementu diabetu. V jiných evropských zemích nicméně vidíme modely, ve kterých pojišťovny roli koordinátora péče přenechávají ambulantním lékařům (ať už praktikům nebo specialistům), případně agenturám specializovaným na disease management. Samotné pojišťovny si ponechávají roli plátců včetně kontroly kvality a výsledků péče.

V České republice je proto třeba správně nastavit motivace, ne nutně hledat jednotný model pro celý stát. Z tohoto hlediska je velmi důležitá změna přerozdělení vybraného pojistného mezi zdravotními pojišťovnami, která se v současné době projednává v Poslanecké sněmovně. Nově by měla zahrnovat právě i zohlednění počtu klientů s chronickými nemocemi na základě takzvaného modelu farmaceuticko-nákladových skupin (Pharmacy-based Cost Groups, PCG), dlouhodobě používaného v Nizozemsku.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru