Identifikace problémů českého zdravotnictví

Chronické nemoci se nevyhnou žádné části systému

Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Institute

Náklady na chronické nemoci pohlcují 70 až 80 procent prostředků putujících do zdravotnictví. Na základě zahraničních zkušeností víme, že se s nimi dá bojovat efektivněji, než jak se to daří v Česku.

Chronické neinfekční nemoci, jako je diabetes, cévní onemocnění, astma, mentální problémy, onkologická onemocnění a další, představují již dnes obrovskou medicínskou i ekonomickou zátěž zdravotních systémů i celých společností. Jen diabetem trpí v České republice téměř každý desátý člověk.

Podle zahraničních zdrojů jsou chronické nemoci zodpovědné za 70 až 80 procent nákladů na zdravotnictví ve vyspělých zemích. Nejde jen o náklady, ale o stejně velký podíl na zkrácení života a zhoršení jeho kvality. Podíl pacientů s chronickými nemocemi přitom narůstá kvůli stárnutí obyvatelstva a vysokému výskytu rizikových faktorů, jako je obezita, nedostatek pohybu, kouření, nevhodné složení stravy a další.

Tyto rizikové faktory jsou v obyvatelstvu zemí střední a východní Evropy zastoupeny mimořádně silně. Například podle srovnání dat z roku 2014 má Česká republika desátý nejvyšší výskyt pravidelných kuřáků mezi dospělým obyvatelstvem v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle Eurostatu je mezi evropskými zeměmi na šesté příčce ve výskytu obezity.

S chronickými nemocemi neumíme pracovat

Co můžeme s chronickými nemocemi udělat? Jejich vysoký výskyt je paradoxně (kromě jiných faktorů) způsoben i úspěchy moderní medicíny. Ta dokáže pacienty s chronickými nemocemi za obrovských nákladů dlouhodobě udržet naživu, nedokáže je ale vyléčit. Odpovědí na „epidemii" chronických nemocí je tedy nedopustit jejich rozvoj a oddálit vznik komplikací.

Vezměme si jako příklad opět diabetes II. typu. Jeho rizikové faktory (obezita, nedostatek pohybu a další) jsou dlouhodobě známé. Umíme odhalit začátky onemocnění, takzvané stadium prediabetu, ve kterém je možno vzniku a rozvoji nemoci zabránit. I při jasné diagnóze diabetu pacient na začátku onemocnění žádné závažné příznaky nepociťuje. Pokud ale nezmění své chování a nedodržuje příslušný léčebný režim včetně farmakoterapie, postupně se rozvinou komplikace ve formě kardiovaskulárního onemocnění, poruch ledvin, zhoršení zraku, bolestí končetin a další.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru