Identifikace problémů českého zdravotnictví

České zdravotnictví bez koncepce

Tomáš Doležal, Institut pro zdravotní ekonomiku iHETA

Na přístupu vládní administrativy – a politické garnitury obecně – k veřejným statkům v oblasti zdravotnictví, sociálního systému nebo školství je charakteristická absence střednědobých a dlouhodobých koncepcí. Vlády a jednotliví ministři se soustředí na vládnutí „tady a teď", rozdělují stávající rozpočty a plánují příjmy a výdaje na příští rok, ale již nejsou ochotni či schopni přicházet s dlouhodobými vizemi.


Pro české zdravotnictví je tento krátkozraký pohled zvláště příznačný. Největší vzrušení vyvolávají každoroční debaty nad úhradovou vyhláškou na další rok. Naproti tomu se mezi politiky a zdravotnickými experty téměř nediskutuje o dlouhodobé finanční udržitelnosti rozsahu zdravotní péče, kterou český občan, potažmo pacient konzumuje, ani o tom, kam omezené prostředky nasměrovat, aby kvalita zdravotních služeb byla co nejvyšší.

Přitom žijeme v době, kdy zdravotní systémy všech vyspělých zemí stojí před zátěžovým testem stárnutí populace, zvyšování nákladů v důsledku vyšší nemocnosti a rostoucích nákladů na medicínské technologie, navíc v době, kdy pacient má neomezený přístup k informacím a požaduje jen tu nejvyšší kvalitu. Zdravotní systémy jsou také přetvářeny informačními technologiemi, možnostmi analyzovat „big data“ a v reálném čase sdílet o pacientovi všechny dostupné informace. Jak tedy bude vypadat české zdravotnictví 4.0 v roce 2025? To je schopen přesně predikovat asi málokdo, ale dlouhodobý koncept vedoucí k udržitelnosti dostupnosti a kvality zdravotní péče bychom potřebovali.

V každoroční bitvě o peníze po několik minulých let vyhrávaly nemocnice, zejména ty velké. Není divu, do křesla ministra zdravotnictví se již stabilně přichází z místa ředitele fakultní nemocnice. Je skutečně medicínsky racionální a ekonomicky rozumné vynakládat více než 50 procent všech výdajů na lůžková zařízení? Nevyžaduje medicína 21. století větší investice do primární a ambulantní péče, rychlé diagnostiky nebo posílení primární a sekundární prevence?

Toto všechno jsou otázky, které musejí být schopny zodpovědět politické strany, jež mají ambici vést příští vládu a usednout do křesla ministra zdravotnictví. Nevěřte těm, kteří slibují voličům neustále bezplatnou zdravotní péči bez omezení rozsahu a kvality. Takové řešení neexistuje. Můžeme zamrazit růst nákladů, ale jen za cenu stagnace nebo spíše kvality a dostupnosti. Občan by již neměl naletět na laciné sliby o ráji na zemi po zrušení poplatků či tolerovat politické ticho v tématech zavedení nadstandardů, vyšší spoluúčasti nebo rozumného komerčního připojištění. Kdy jindy donutit politiky ke koncepčním odpovědím než ve volebním roce?

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru