Elektronizace zdravotnictví

V ordinaci stále vládne papír

Marcela Alfoldi Šperkerová, Lidové noviny

Je to takový yetti. Každý o něm rád mluví, ale nikdo ho nezná. Elektronizací zdravotnictví se politici i odborná veřejnost zaklínají již mnoho let, aniž by ji posunuli do funkčního stavu. Za pomyslný start bychom mohli označit vznik elektronických zdravotních knížek od společnosti IZIP. Jenže ten se také může zároveň považovat za hrobaře projektu eHealth.

Je to s podivem, ale jakkoliv nám komunikační technologie ovládly celý život, ordinacím se úspěšně vyhýbají. Podle Českého statistického úřadu spolu lékaři po síti komunikují jen v omezené míře, informace o pacientech sdílí jen osmina z nich, elektronické recepty vydává méně než 8 procent ordinací. Ve srovnání se špičkou Evropy je to bída. Například v Dánsku sdílí elektronicky s dalšími zdravotnickými zařízeními údaje o pacientech přes devadesát procent praktických lékařů.

Ve stejné zemi a také v Estonsku tito lékaři také bez okolků vystavují elektronické recepty – takřka vždy a všem.

Projekt eKnížek začal s velkou slávou. Firma, již založili členové ODS Milan Cabrnocha Miroslav Ouzký spolu s lékařem Pavlem Hronkem, vznikla 8. února 2001 a první knížky se mezi lidem začaly šířit již o dva roky později. Zpočátku vypadal projekt slibně, dokonce se mu podařilo nasbírat pár cen za přínos k rozvoji informační technologie. Elektronické zdravotní knížky měly na internetu umožnit lékařům sdílet informace o pacientech a zefektivnit vzájemnou komunikaci. Knížky obsahovaly historii pojištění pacienta a přehledy vykázané péče, uhrazených regulačních poplatků či doplatků za léky.

Projekt od počátku podporovala VZP, tehdy vedená Jiřinou Musílkovou. Společnosti IZIP se podařilo získat 2,5 milionu pacientů, přes 20 tisíc lékařů a osm tisíc zdravotnických zařízení. Jenže zdravotních záznamů knížky zdaleka tolik neobsahovaly a lékaři je nikdy nepovažovali za důvěryhodný zdroj informací. Poté, co vyšlo najevo, že VZP postupně do projektu nasypala přes dvě miliardy korun, aniž by přinesl jakýkoliv viditelný efekt, sílila kritika. V roce 2012 ho tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger jakožto nefunkční a neužitečný zastavil. Jenže tím se zároveň až dodnes stopl i celý rozvoj projektu eHealth.

V zemi již léta fungují i další aplikace. Především již zmiňovaný elektronický recept. Jakkoliv by dokázal přinést pacientům i zdravotníkům řadu benefitů, nikdy se jej nepovedlo dobrovolně rozšířit mezi odbornou veřejnost. Původně se měl ze zákona začít povinně používat od letošního ledna, nový ministr Svatopluk Němeček ale příkaz po lékařských protestech raději zrušil. A stejně dopadla i eNeschopenka.

Resort zdravotnictví čas od času přijde s novou vizí eHealth jakožto nástroje větší transparentnosti, efektivního vynakládání peněz či lepší péče o pacienty. Ale většina snah vytvořením koncepce, často protichůdné, než byla ta předchozí, skončila s obměnou ministra. Elektronizace se tak v sektoru omezuje na menší lokální projekty, jako jsou třeba sdílení obrazové zdravotnické dokumentace ePACS nebo zdravotnické registry. Některé zaměstnanecké zdravotní pojišťovny připravily pro své klienty vlastní a tentokrát již funkční verzi elektronické knížky. A za zlomek nákladů IZIP. Nicméně na ucelenou, přínosnou a přívětivou koncepci lidé i zdravotníci zatím čekají marně.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru