Efektivní dohled

Méně veslovat, lépe kormidlovat

Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Institute

Co myslíme tím lepším kormidlováním? Fakultní nemocnice si dodnes drží statut příspěvkových organizací, přestože jej jako nevhodný označilo ministerstvo financí i řada mezinárodních organizací již před řadou let a přestože se tato právní forma vyskytuje jen v Čechách a na Slovensku. Stejně tak není vyhovující právní forma zdravotních pojišťoven, už jen pro velmi malou formální zodpovědnost jejich managementu.

Potřebujeme tedy lepší právní formu pro nemocnice a pojišťovny a jejich oddálení od státu, nebo alespoň ministerstva zdravotnictví, abychom tomuto úřadu ulevili v konfliktech zájmů, v nichž se zmítá. A to neznamená privatizaci, ale větší zodpovědnost a možnosti managementu a zároveň posunutí správy těchto organizací na jiné subjekty (například univerzity v případě fakultních nemocnic) nebo alespoň na jiné složky státní správy, než je ministerstvo zdravotnictví.

Analogicky by regulační role ministerstva zdravotnictví, zejména v oblasti zdravotního pojištění, měla být předána na zvláštní regulační úřad, jako je tomu například v telekomunikacích či energetice.

Co dalšího je třeba udělat ve vymezení rolí a zodpovědností? Musíme se konečně odhodlat dát zdravotním pojišťovnám jasnější zodpovědnost za zajištění péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Především je však nechat objednávat tuto péči od vybraných potřebných a kvalitních poskytovatelů a přispívat k její koordinaci a integraci. Naplnění této role aktivního správce peněz placených pojištěnci je hlavním obsahem reforem zdravotnictví v zemích západní Evropy v posledních 20 letech.

Nezapomínejme ani na pacienta. Jasné vymezení jeho nároku na služby je základem moderního zdravotního systému. „Řešit“ problémy s financováním zdravotnictví cestou odpírání potřebné a prospěšné péče je eticky nepřijatelné. Na druhou stranu v dnešní době chronických nemocí, jejichž výskyt je zásadně ovlivněn naším chováním, není možné zcela vynechat pacienta ze zodpovědnosti, včetně zodpovědnosti finanční. Ta musí být prostřednictvím omezení a výjimek dobře vyvážená vzhledem k zachování dostupnosti služeb. Regulační poplatky, které minimálně ve své původní výši takové rozumné uspořádání představovaly, byly neprozíravě zrušeny.

Pojďme najít nové cesty, jak zapojit občany do péče o vlastní zdraví. Jinak je naše zdravotnictví odsouzeno do role napravovatele osobních nezodpovědností, který ovšem nedokáže lidem s chronickými nemocemi vrátit zdraví. Pouze za vynakládání ohromných peněz oddaluje další zhoršování jejich stavu. A ani ty ohromné peníze už k tomu nebudou brzy stačit.

Čtěte další články Pavla Hroboně:

KOMENTÁŘ: Medicína se změnila, její financování nikoli
KOMENTÁŘ: Agenta si vybírejme sami

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru