Efektivní dohled

Méně veslovat, lépe kormidlovat

Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Institute

PHrJak mají být vymezena práva a povinnosti ve zdravotnictví a kdo má dohlížet na jejich dodržování? ptá se Pavel Hroboň.

Základem každého dobře fungujícího systému je jasné vymezení práv a povinností jeho účastníků. V případě zdravotnictví jsou účastníky plátci pojistného, pacienti, poskytovatele zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny a také stát. Můžete namítnout, že stát stojí nad systémem. Jeho role je přece legislativní, spočívá tedy v určení pravidel a dohledu nad jejich dodržováním. Může rovněž systém aktivně regulovat, což jde sice nad rámec vyhlášení obecných pravidel, avšak opět jen v mezích určených zákonem. V případě českého státu to nicméně není tak úplně jasné.

Český stát totiž není pouze tvůrcem pravidel, ale také zřizovatelem zhruba poloviny nemocničních lůžek soustředěných hlavně ve fakultních nemocnicích a dalších specializovaných institucích. Stát navíc přímo ovládá tři největší zdravotní pojišťovny, a to včetně dvou největších (Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, tou třetí je Vojenská zdravotní pojišťovna).

Stát se tak ocitá v jasném střetu zájmů. Při dohadování výše úhrad mezi pojišťovnami a nemocnicemi například nespoléhá jen na vhodné nastavení pravidel, ale sám aktivně vstupuje do hry určením výše úhrad vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Při jejím vydávání těžko může být ministerstvo nestranné, když je zároveň zodpovědné za výsledky hospodaření největších nemocnic v zemi. Podobně není pro stát možné vytvářet nestranná pravidla pro chování zdravotních pojišťoven, když největší z nich ovládá, a nese tím pádem za jejich výsledky zodpovědnost.

Státu by proto slušelo vzít si k srdci slova bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, čelného představitele takzvané moderní levice, který prohlašoval, že „stát má méně veslovat a lépe kormidlovat“. Méně veslování je jasné – v podmínkách České republiky neexistuje žádný důvod, proč by měl stát sám prostřednictvím svých organizací poskytovat zdravotní služby. Fakultní nemocnice samozřejmě musejí fungovat, není ale důvod, proč by je při tom měl přímo řídit stát. Totéž platí pro zdravotní pojišťovny.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru