Co lze udělat, aniž bychom k tomu potřebovali politiky

Role pacientských organizací posílí - Další strana

Marcela Alföldi Šperkerová, Lidové noviny

Když letos v únoru vyhlásil žebříček EuroHealth Consumer Index nejlepším evropským zdravotnickým systémem již po několikáté za sebou Nizozemsko, komentovali to jeho autoři slovy: „Ze všech zemí Evropy pravděpodobně nejlépe dokáže zapojit do rozhodování o zdravotní péči pacientské organizace a má nejdůkladněji propracovanou tvorbu zdravotní politiky.“

I v Česku se řada pacientských organizací dokázala prosadit a navázala úzkou spolupráci s odbornou lékařskou společností. Jde především o ty, které se zabývají onkologií, jako je třeba Mamma Help či CML – Diagnóza leukemie. Pak to je například RevmaLiga, jež pečuje o nemocné s revmatoidní artritidou, či Unie Roska, která se stará o lidi s roztroušenou sklerózou.

„Pomáhají pacientům, scházejí se s lékaři i sestrami, vyměňují si informace o diagnóze a léčbě, pomáhají prosadit novémetody,“ doplňuje Petrenko.

62 %

zástupců pacientských organizací považuje za nedostatečné informování o propojení s pacientskou organizací v nemocnicích.

61 %

zástupců pacientských organizací potvrzuje, že o spojení s pacientskou organizací neinformují ani ambulance.

75 %

pacientských organizací je přesvědčeno o dostatečné dostupnosti nemocnic a ambulancí.

 

Zastřešující pacientské spolky v Česku

* Koalice pro zdraví (www.koaliceprozdravi.cz) - ředitelka Jana Petrenko - členy jsou desítky pacientských organizací - je členem pacientské rady a etické komise ministerstva zdravotnictví, pacientské rady VZP - cílem je zlepšení zdravotní péče

* Národní rada osob se zdravotním postižením (www.nrzp.cz) - předseda Václav Krása - členem přes sto pacientských organizací a občanských sdružení - zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru