Bitva o soukromé zdravotnictví

Z fakultních nemocnic budou univerzitní. Co z toho plyne? - Další strana

Marcela Alföldi Šperkerová, zástupkyně šéfredaktora AM Review

Dieta pro malé nemocnice

Jak doplnil předseda Sdružení Občan a zakladatel zmíněné iniciativy Pavel Vepřek, základním problémem je dlouhodobé selhání státu a pojišťoven ve schopnosti definovat péči, kterou chtějí v jednotlivých zařízeních zajišťovat, a současně za ni přiměřeně platit. „Konzervace minulosti, škrcení rozvoje, malá role kvality, ceny a potřebnosti poskytované péče, to vše se promítá do poměrů v nemocnici a vede k současným personálním problémům,“ zdůraznil.

Rovněž proděkan 2. lékařské fakulty UK Vojtěch Havlas považuje současnou strukturu lůžkové péče v ČR za dlouhodobě neudržitelnou. Akutní péče by se měla soustředit v redukované síti a část lůžkového fondu by se měla přesměrovat na následnou péči a sociální oblast. „Vedle zmíněné páteřní sítě mohou volně působit selektivní zařízení privátního charakteru. Současně s tím je však nezbytné uzákonit soukromé připojištění a možnost komercializace elektivních zdravotních úkonů,“ navrhuje proděkan.

Lůžkový segment také čeká další koncentrace specializované péče. „Malé nemocnice budou muset omezit počet oborů, centralizovat intenzivní péči, vytvářet společné lůžkové fondy a rozvíjet jednodenní chirurgii,“ doplnil další kroky Pavel Hroboň. Aby ale dokázala lůžková síť fungovat efektivně, je třeba zároveň podpořit a posílit segment primární péče a úzce spolupracovat s ambulantním sektorem.

Za brzdu efektivního řízení nemocnic diskutující označili také úhradovou vyhlášku, složité a neprůhledné úhradové mechanismy. „Cílem zákonodárce by mělo být nastavit spravedlivé úhrady, předvídatelné úhrady a jednoduché mechanismy vyúčtování,“ kritizoval například člen představenstva Jihočeských nemocnic Michal Čarvaš. K největším paradoxům, které zásadně pokřivují systém, přiřadil proděkan Havlas také netržní odměňování, regulace nemocnic formou zastropovaných paušálů a to, že peníze nejdou za pacientem, což má poskytovatelům znemožňovat dlouhodobé efektivní plánování alokace příjmů a výdajů.

Budoucí univerzitní nemocnice

FN Brno

FN Hradec Králové

FN Královské Vinohrady

FN Olomouc

FN Ostrava

FN Plzeň

FN v Brně

FN v Motole

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská FN Praha

Všeobecná FN v Praze

Pozn.: FN = fakultní nemocnice

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru