Bitva o soukromé zdravotnictví

Z fakultních nemocnic budou univerzitní. Co z toho plyne?

Marcela Alföldi Šperkerová, zástupkyně šéfredaktora AM Review

Nemocnice, které se stanou součástí páteřní sítě, budou mít nárok na financování investic ze státního fondu. Podle předpokladu by fond měl dotovat zhruba jednou miliardou korun ročně přístroje a čtyřmi miliardami investice do budov.

„Vznik fondu je podmíněn souhlasem napříč politickým spektrem a především ministerstva financí,“ upozornil náměstek ministra zdravotnictví profesor Roman Prymula na semináři iniciativy Zdravotnictví 2.0. Jak doplnil, resort fond zřizuje, protože české nemocnice trpí obrovskou investiční podfinancovaností v oblasti budov v řádu mnoha desítek miliard korun. Peníze by do fondu měly plynout například ze spotřební daně na alkohol a tabák.

Do základní lůžkové sítě budou zařazeny budoucí univerzitní nemocnice, krajské nemocnice a předem definované okresní nemocnice. Budou to například ty, které provozují čtveřici základních oborů, tak aby v každém okrese fungovalo jedno garantované velké lůžkové zařízení. „Tato zařízení budou mít nárok na dotaci a nebude se řešit, zda jsou veřejné, či soukromé,“ upřesnil Prymula.
Desítka univerzitních nemocnic

Dosavadní fakultní nemocnice včetně pražské vojenské by od 1. ledna 2018 měly získat samostatnou právní formu univerzitní nemocnice. Bude jich tedy celkem deset. Nová forma zachová zřizovateli, tedy resortu zdravotnictví, vliv na jejich chod. V klíčových otázkách, které se týkají lékařských fakult, však bude muset zřizovatel respektovat jejich názor. Univerzitní nemocnice bude řídit sedmičlenná rada, kam tři zástupce bude nominovat resort zdravotnictví, jednoho resort financí, dva příslušná univerzita a jeden bude reprezentovat zaměstnance. „Stát v ní tedy bude mít čtyři zástupce. Z toho vyplývá, že nemocnice nebudou moci rozprodávat majetek, jak tvrdí oponenti normy,“ zdůraznil Prymula.

Naopak nový zákon umožní nemocnicím využívat některé běžné ekonomické instrumenty, jako například kontokorent, které jim byly dosud zapovězeny. Normu v posledním znění podporují rektoři, děkani i zdravotní pojišťovny, proti ní se staví především odbory, které tlačí, aby se přijala původní podoba zákona o neziskových nemocnicích, pod jejichž pláštík se měla schovat většina lůžkových zařízení. Normu již vláda odeslala se souhlasným stanoviskem k dalšímu projednávání do parlamentu.

Vedle univerzitních a krajských nemocnic mají páteřní síť doplňovat vybrané okresní nemocnice. Zatím ale nikdo neupřesnil kritéria, která je budou do lůžkového fundamentu nominovat. Nicméně diskutující v rámci iniciativy Zdravotnictví 2.0 včetně zástupce ministerstva zdravotnictví Prymuly se shodli, že současná síť je přebujelá a vyžaduje redukci.

„Hlavním hybatelem změn bude nedostatek personálu. Současná oficiální představa, že problémy zdravotnictví se vyřeší jen zvyšováním platů, je nereálná a nebezpečná,“ míní řídící partner Advance Institute Pavel Hroboň.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru