České zdravotnictví v mezinárodním srovnání

Chybí lékaři a sestry. Cizinci se Česku vyhýbají

Marcela Alföldi Šperkerová, Lidové noviny

Zdravotníci ze zahraničí se do Česka nehrnou. Podle nejnovější zprávy OECD o mezinárodní migraci je Česko na chvostu žebříčku. Mezi lékaři je sotva osm procent cizinců. U sester je situace ještě tristnější: jsou jich pouhá dvě procenta. Za Českem už je jen Slovensko a Polsko. Naopak rekordmanem je Nový Zéland a Austrálie, kde více než polovina lékařů pochází z jiné země. U sester se mezi tyto země vklínilo ještě Švýcarsko. Migrace zdravotníků do zemí OECD přitom nabírá na síle. Od roku 2004 v nich stoupl podíl zahraničních lékařů a sester o tři pětiny.

„Největšími světovými ‚dodavateli‘ emigrujících lékařů a zdravotních sester jsou asijské země jako Filipíny, Čína a Vietnam. Na vzestupu je ale i pohyb mezi zeměmi OECD,“ uvádějí autoři analýzy. Většina zemí OECD se podle studie snaží posilovat počet doktorů a sester kvůli stárnutí populace. Naopak Česko má problém se stárnutím lékařů a nedostatkem sester. V tuzemsku se nedaří udržet lékaře, kteří studovali na zdejších fakultách.

Naprostou většinu migrantů k odchodu z vlasti přesvědčí atraktivnější plat, lepší pracovní podmínky a propracovaný vzdělávací systém k získání a udržení další kvalifikace. Ani jedno nemůže Česko nabídnout, přestože se potýká s nedostatkem zdravotníků. „U nás je velmi nízké platové ohodnocení zdravotníků. U lékařů a sester z východu, kteří by chtěli u nás pracovat, bývá někdy problém s kvalitou škol, které absolvovali, neúspěchem u zkoušek na ministerstvu zdravotnictví a získáním oprávnění k práci,“ vysvětluje předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina.

Žadatelé ze zemí mimo Evropskou unii musí vedle diplomu, zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a schopnosti vyjadřovat se v češtině zvládnout i aprobační zkoušku, v níž prokážou odborné i praktické znalosti. Lékaři jsou navíc povinni absolvovat pětiměsíční stáž pod dohledem specialisty.

„Loni se k první části zkoušky přihlásilo 285 lékařů. Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace bylo vydáno ve 42 případech,“ upřesnila mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. Zároveň byla licence loni udělena i 17 sestrám, jednomu zdravotnímu laborantovi a jednomu asistentovi.

Aprobační zkouška vyjde na 7 tisíc korun, její první opakování stojí již 10 tisíc a každé další repete pak 15 tisíc. Všichni také musí zaplatit správní poplatek 2000 korun. Ani úspěšným složením zkoušky ale útrapy nekončí: cizinci mimo EU musí také získat zaměstnaneckou kartu, která je opravňuje pobývat v Česku a vykonávat danou profesi. Lidé, kteří vystudovali kdekoliv v Evropské unii, mají situaci značně jednodušší a aprobační zkoušku skládat nemusejí. Mezi lékaři tak loni o uznání kvalifikace žádalo 178 uchazečů, resort vyhověl 168 z nich. U zdravotního personálu jich oprávnění získalo 229.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru