Konference

Tloustneme. Co s tím?

redakce

Seminář s názvem Tloustneme. Co s tím? proběhl 23. září 2015 v budově Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Na akci pořádané Sdružením Občan Pavla Vepřeka vystoupili prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu obezity v Endokrinologickém ústavu, MUDr. Pavel Frňka, MBA, ředitel pro strategii a rozvoj ČPZP a prof. MUDr. Martin Fried, CSc. přednosta OB kliniky.

Marie Kunešová popsala obezitu jako epidemii třetího tisíciletí. Zhodnotila výskyt v tuzemsku a v zahraničí, zmínila faktory podílející se na jejím vzniku. Aby se předešlo dopadům obezity na zdravotní stav, je potřeba dbát na prevenci a správně zvolit léčbu. Nejhůře jsou na tom lidé ve Spojených státech, Mexiku a na Novém Zélandu. Česko se však drží v žebříčku Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj poměrně vysoko – v tuzemsku je obézní více než pětina populace starší patnácti let. Pro boj s obezitou je třeba zavést preventivní programy cílené na celou populaci a rizikové skupiny, monitorování prevalence obezity a nadváhy u dětí a dospělých a vytvořit síť obezitologických pracovišť (praktičtí lékaři, obezitologické ambulance, obezitologická centra).

Pavel Frňka ve svém příspěvku uvedl, že obezita se jako diagnoza objevuje v dávkách vykázaných poskytovateli jen sporadicky. Vykázána byla za poslední rok u pouhých 0,6 procenta pojištěnců. Problém je, že se skrývá pod jinými onemocněními, občas se zaměňuje příčina a následek (u komplikací), nebo nepřikládá váha (u komorbidit).

Martin Fried z centra pro léčbu obezity a metabolických onemocnění OB kliniky poté pohovořil o léčbě obezity. Poukázal na to, že přímé náklady na zdravotní péči o závažně obézní (BMI≥35) jsou trojnásobně vyšší v porovnání s náklady u osob s normální hmotností a tvoří až devět procent z celkových zdravotních výdajů. Poskytovatelé zdravotní péče nicméně často nejsou na obézní pacienty připraveni.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru