Konference

Kde je Achillova pata současné medicíny?

redakce

Seminář s názvem Kde je Achillova pata současné medicíny? proběhl 22. dubna 2015 v budově Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Na akci pořádané Sdružením Občan Pavla Vepřeka vystoupili Irena Netíková, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN Praha a doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., vedoucí Centra pro bioetiku, 1. LF UK.

Témata k diskusi:

Přináší všechna poskytovaná péče pacientům skutečný užitek, nebo by se něco mohlo dělat jinak?

Ve kterých oblastech medicíny je riziko jejího selhání nejvyšší a proč je tomu tak?

Jak se k sobě mají „celostní“ a „personalizovaná“ medicína, mají být samostatnými obory, nebo součástí rozvahy nad každým pacientem?

Co by se mělo dělat pro podporu kvalitní medicíny a jak ji učinit standardem?

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru